Firemné informácie

AMEXX s.r.o
Mužla č.355 94352 Nové Zámky

IČO: 45458588
DIČ: 2023010781 - ičDPH:SK2023010781
Reg.: OR OS Nitra odd.Sro. vl.č. 26357/N
Číslo účtu :2730038851
IBAN SK8102000000002730038851
BIC/SWIFT SUBASKBX (0200) - VÚB banka

E-Mail: amexx37@gmail.com
Telefón:
Sekretariát:
+421 948 912 150

+421 948 912 150 - objednávky poradenstvo
+421 905 912 150 - objednávky fakturácia
+421 949 590 962 - objednávky-poradenstvo-rozvoz

Kontaktný formulár

Google reCAPTCHA