Typy priemyselných ventilátorov

  • 2020-12-20 12:17:24
Typy priemyselných ventilátorov
Aké typy priemyselných ventilátorov existujú?

Na čo sa tieto priemyselné ventilátory používajú? Čo je to priemyselný ventilátor vôbec? A je to naozaj len pre riešenie  veľkých užívateľov?
Široká škála použiteľnosti

Nikto by nemal byť znepokojený pri čítaní názvu, nie je potrebné mať tisíce metrov štvorcových haly, aby sa priemyselný ventilátor stal riešením našich problémov s vetraním. Vďaka širokej škále použiteľnosti týchto ventilátorov môže dokonca pomôcť vo vašom domácom prostredí. Je to oveľa trvanlivejšie výrobok, vzduch môže byť znečistený, a dokonca aj vyššie teplo je viac tolerované týmito zariadeniami. Zatiaľ čo ventilátory pre domácnosť sú zvyčajne určené na použitie vo vnútorných priestoroch, niektoré typy priemyselných ventilátorov sa môžu používať vonku - za extrémnych teplotných podmienok.
- Typy priemyselných ventilátorov pre prúdenie vzduchu

K dispozícii sú 3 typy domácich a priemyselných ventilátorov, axiálne, radiálne (odstredivé) a priečne prúdiace ventilátory. Poznajme ich bližšie.

Axiálny priemyselný ventilátor
Pre tieto priemyselné ventilátoryje príznačné  prúdenie vzduchu v smere hriadeľa. Použitie tohto typu ventilátora je veľmi široké. Tento typ je známy nielen pre priemyselné ventilátory, ale aj pre domové ventilátory ventilátory do kúpeľne aj do záchodu.

 
Radiálne  ventilátory:

V prípade radiálnych  ventilátorov nie je dráha vzduchu v smere osi, ale v tvare písmena L, to znamená, že nasáva vzduch v smere hriadeľa a vzduch je vháňaný kolmo na hriadeľ. Jeho základnou vlastnosťou je, že vytvára vyšší nárast tlaku ako axiálny ventilátor, takže môže byť použitý v oblasti, kde sa vyžaduje náhle väčšie prúdenie vzduchu. Radiálne ventilátory môžu byť použité aj v priemyselnom meradle, ale aj v domácnosti.
Ventilátor s priečnym tokom

Vzduch prúdi do ventilátora s priečnym tokom radiálne a potom prúdi cez jeho lopatky dvakrát v axiálnom smere. Tieto ventilátory sú tiché,  a majú veľmi dobrú účinnosť a nízke nároky na priestor. Príkladom sú split klimatizačné zariadenia. (V podstate tento typ ventilátora nie je priemyselný, ale kvôli úplnosti bol považovaný za dôležitý).

Čo môže priemyselný ventilátor robiť v domácom prostredí?
Všeobecné vetranie

Ak uvažujete o komplexnom systéme, budete potrebovať úplné vetranie celého bytu. To môže byť najlepšie vyriešiť pomocou priemyselného ventilátora.
Zabezpečte primeranú výmenu vzduchu pre dané miesto

Možné podmienky sú, keď "obyčajný" ventilátor pre domácnosť už nestačí. V tomto prípade nájdeme správne riešenie medzi priemyselnými ventilátormi.
Energeticky úsporný systém / návrh systému rekuperácie tepla

Jedným z  typov priemyselného ventilátora je vetrací systém s rekuperáciou tepla, ktorý vďaka modernej technológii poskytuje riešenie na zníženie nákladov na vykurovanie a poskytuje pohodlný, zdravý životný priestor v našom byte a zároveň šetrí energiu.

V závislosti od potreby si môžeme vybrať mini ventilátor na rekuperáciu tepla, ktorý možno použiť na vetranie malých a stredne veľkých bytov, kancelárií (do 70-80m2 podlahovej plochy) alebo jednoizbové rekuperačné zariadenie, ktoré sa vďaka svojej kompaktnej veľkosti dá ľahko inštalovať, nie je potrebné inštalovať potrubné systémy.