Izolácia z minerálnej vlny

Izolácia  z minerálnej vlny RW32 ALS je ideálnym tepelnoizolačným materiálom pre vetranie a klimatizáciu, nádrže na teplú vodu, sanitárne technické zariadenia a potrubia. Vďaka usporiadaniu závitov kolmo na svoj povrch má veľmi dobrú pevnosť v tlaku aj pri relatívne nízkej hustote a môže byť pružne ohnuté buď na rohové okraje ventilačného kanála. Maximálna pracovná teplota hliníkovej fólie je 100 ° C. Spojovacie línie lamiel sú lepené samolepiacimi hliníkovými fóliami a hliníková fólia vytvára na vonkajšom povrchu lamely vynikajúcu vrstvu zabraňujúcu výparom.Materiál.Izolačné dosky z minerálnej vlny s kolmými vláknami na povrchu, vylisované na jednej strane hliníkovou fóliou s hrúbkou 20 μ.Farba.Izolácia z minerálnej vlny s hliníkovou fóliou.Izolačné dosky z minerálnej vlny s kolmými lamelami na povrchu.Vystužená hliníková fólia.Balené v polyetylénovej zmršťovacej fólii.Montáž.Prilepte  na vzduchové potrubie a konce pripevnite  stuhou.Na izoláciu vzduchových potrubí pre ich obalovanie. Konce by mali byť pripevnené stuhou.Na zabezpečenie povrchu potrubia pomocou vretena