Rady pre výber odvetrania kuchyne

  • 2020-12-20 12:19:08

Dôležité informácie pre odvetrania kuchyne


Priemyselné kuchynské vetranie nie je len o pachoch.Okrem zápachu je ďalším veľkým nepriateľom, samozrejme, kondenzácia mastnej pary, ktorá sa často vytvára počas varenia. Môžete to zažiť aj vo vašej domácnosti, takže je ťažké si predstaviť, čo by priemyselná kuchyňa bola bez digestora.Vetranie priemyselných veľkých kuchýň bude optimálne, ak venujeme pozornosť tomu, kde sa bude nachádzať digestor v  miestnosti, má mať správny výkon a dimenzovanie a množstvo odvádzaného vzduchu a prívodného vzduchu by mali byť rovnomerne rozložené. Ak je dizajn dobrý, kuchynské vetracie zariadenie bude fungovať energeticky účinným spôsobom a bude slúžiť aj k pohodliu personálu.

Chyby ktoré sa vyskytujú

1. Nízka výkonnosť


Po prvé, problém môže vzniknúť pri výbere zariadenia s nesprávnou veľkosťou a výkonom. Výpočet správneho množstva vzduchu sám o sebe nestačí. Nielen veľkosť miestnosti a odsávač pár, ale aj typ zariadenia na pečenie v miestnosti je dôležité. Či už je to gyros-pec, varná doska alebo nejaká rúra v miestnosti.


Bežným problémom je navrhnúť výkon veľkého kuchynského odsávača, ktorý je  hlavne v lete  vystavený horúcemu vzduchu, ktorý je ešte viac ohrievaný kachľami a priemyselný ventilátor digestora ho nemôže odsať.


Požadovaný výkon kuchynských extrakčných systémov môže byť určený nasledujúcou tabuľkou:

Vyžaduje sa výmena vzduchu

[M3 / h / m2]

Varný kotol 900-1100

Varná doska 1100-1200

Sporák 1200-1400

Gyros-pec, plameňová pec 1500-1800

Gril 1600-2000


 

2. Nesprávna inštalácia ventilátora do výfukového systému


Nepoužiť priemyselný ventilátor pre  úsporu, ale priemyselný ventilátor  ktorý vydrží teplo a dá sa vyčistiť. Keď použijete priemyselný ventilátor nevhodný tuky sa ukladajú, ventilátor je zničený alebo dokonca spálený. Na vetranie priemyselných kuchýň odporúčame na tento účel používať špeciálne navrhnuté kuchynské priemyselné ventilátory. Ostatné radiálne alebo potrubné ventilátory sú navrhnuté výrobcom na dodávku čistého vzduchu, takže záruka môže byť uplatnená len za takých podmienok inštalácie.

3. Digestor osadený  na nevhodnom mieste


Veľké chyby vetrania v kuchyni.Závažná chyba je v prípade, ak je digestor /výstup výfukovaného vzduchu/ je na nesprávnom mieste. Ak nie sú nainštalované nad rúrou, nemôžu účinne odsávať odpadový vzduch. Taktiež je chybou s nedostatočným prekrytím digestora v  systéme vetrania. Už v prípade odsávačov pre domácnosť je dôležité zvoliť správny digestor , aby sa odsávacia jednotka bola širšia ako sporák.


V praxi to znamená inštaláciu 90 centimetového digestora pre varnú plochu so šírkou 75 cm. V prípade veľkého priemyselného kuchynského digestora je veľkosť ideálneho previsucca. 20 centimetrov . Ale výška je rovnako dôležitá. Bežná výška odsávačov je 2,1 metra s priemernou výškou 85-90 centimetrov


4. Nie je zabezpečený prívod čerstvého vzduchu


Štvrtou najvážnejšou chybou je, že pri chybnej projektáži je nedostatočný prívod čerstvého vzduchu. Nanešťastie možeme nájsť riešenia aj také, že sa napríklad znečistený vzduch z chodieb alebo iných prevádzkových priestorov zavedie do kuchyne. Problém je však v tom, že výkon odvetrania  a prívodu je nedostatočný. V kuchyniach sa neodporúča používanie vnútorného systému cirkulácie vzduchu. V prípade plynových spotrebičov pracujúcich v priemyselných kuchyniach musí byť ventilačný systém súčasťou  projektu

5. Zariadenie je príliš hlučné a zamestnanci ho redšej vypnú


Kvôli hladine hluku je preimyselný ventilátor často vypnutý, čím otvárame cestu pre kondenzáciu a  neznesiteľné pracovné podmienky a nepríjemné pachy. Vysokú hladinu hluku je možné výrazne znížiť inštaláciou tlmičov, ktorá je vhodná aj na ochranu pred hlukom z kuchyne  smerom von. Systém s vyšším výkonom má zároveň vyššiu hladinu hluku, ktorú treba akceptovať.

6. Nedostatok odbornej a pravidelnej údržby


Dokonca aj správne nainštalovaný kuchynský digestor sa môže rýchlo stať nefunkčným bez potrebného čistenia. Mastná špina upcháva filtre, ukladá sa na lopatke ventilátora, čo časom spôsobuje poruchu motora ventilátora. To má vplyv nielen na prevádzku výfukového systému, ale aj na to, že je idealne prostredie pre plesne a baktérie. Okrem toho sa môže mastná kuchynská špina, ktorá je uložená, v potrubí zapáliť a požiar sa rýchlo šíri v potrubí.


Ak máte záujem o výber vhodného priemyselného kuchynského digestora alebo máte záujem o prevádzku kuchynských priestorou obráte sa na našich kolegov!