Rady pre výber ventilátora do kúpeľne

  • 2020-12-20 12:18:43

Inštalácia ventilátora do kúpeľne vyžaduje zvýšenú opatrnosť.Samozrejme všetci súhlasíme.Skúsenosti však ukázali, že mnohí ľudia nie sú pred inštaláciou ventilátora do kúpeľne dobre informovaný.Nie sú si vedomí skutočnosti, že určité požiadavky na mokré/vlhké/ miestnosti nemožno ignorovať.Prečo sú tieto požiadavky dôležité? Pretože ak elektrické zariadenie neinštalujete neprofesionálnym spôsobom, môže to spôsobiť vážne nehody! V tomto článku zhrnieme, aké požiadavky by mali byť zohľadnené pri úvahách o inštalácii ventilátora do kúpeľne.

Prečo sa tieto požiadavky vzťahujjú na kúpeľňu? Čo to znamená vlhká miestnosť. Pozrime sa, čo hovorí: vlhká miestnosť je priestor, kde je riziko kondenzácie a vlhkosti  nad 75%. Znenie je jasné, je to kúpeľňa. Platí však aj pre inštaláciu vysokonapäťového zariadenia  1000 V.

Zóny

Inštalácia kúpeľňového ventilátora.Kúpeľňa by mala byť rozdelená do imaginárnych zón. pred inštaláciou Imaginárna zóna číslo 1 je nad vaňou alebo v sprche alebo nabližšie akéhokoľvek zariadenia alebo zásuvky.Čím ďalej od zony1 tým väčším číslo ho označme.Zóny skutočne ukazujú vzdialenosť od vane alebo sprchovacej vaničky. Čím sme k nim bližšie, tým sú naše možnosti obmedzené. Pozrime sa, čo to v praxi znamená!


Z hľadiska ochrany proti dotyku nie je možné inštalovať 230V spotrebič nad vaňou alebo sprchou zóna 1. V zóne 2 musí mať ventilátor do kúpeľne minimálnu ochranu IPX4. V zóne 1 môžu byť použité 12V ventilátory, ale ich napájanie môže byť iba v zóne 2. Nad sprchovým kútom alebo vaňou musia byť inštalované iba špeciálne chránené  ventilátory!

Postup inštalácie:Vyberte si tichý ventilátor do kúpeľne alebo klasický ventilátor do kúpeľne podľa toho v ktorej zóne ho chcete umiestniť

Prvým krokom je príprava potrubia pre ventilátor.Po osadení potrubia privedťe  vodič/kable/ k ventilátoru. Môžeme hovoriť o 2 alebo 3 drôtoch, v závislosti na tom, aký druh elektroniky máme.Ak ste  si vybrali obyčajný ventilátor do kúpeľne základ bez čidiel postačuje jedna prerušovaná fáza od vypínača na svetlo a stála nula.Ak ste si vybrali ventilátor do kúpeľne s časovým dobehom potrebujete jednu stálu fázu jednu stálu nulu a jednu prerušovanú fázu od vypínača

Keď ste pripravení na druhý krok, označte otvory pre ventilátor na stene.

 Vŕtajme na vyznačených miestach.

Ventilátor  priskrutkujme na stenu. Nakoniec pripojme ventilátor do kúpelne. Napájacie káble musia byť inštalované v beznapäťovom stave! Preto najprv vypnite poistku v miestnosti!

Hnedý vodič je fázou, ktorá musí byť pripojená na znak L v termináli. Modrý vodič (0) musí byť pripojený k znaku N a čierny vodič ktorý je prerušovanou fázou k znaku T. Čierny vodič je potrebný, ak chcete ventilátor ovládať pomocou samostatného spínača. Napríklad, ak sa chcete spojiť s osvetlením.

    Umiestnite ventilátor pod prúd a zapnite poistku v miestnosti.

    Skontrolujte fázu siete v drôtoch fázovou ceruzkou! Hnedý vodič by mal merať fázu, ale modrá nie. V čiernom vodiči je napätie, tj v spínanej fáze, len ak je zapnutý spínač pripojený k nemu. Musíte testovať, či sa ventilátor zapne správne, keď zapnete vypínač alebo vypnete a motor eštestále  beži podľa nastaveného časovača?

    Môžeme napríklad otestovať snímač vlhkosti pomocou /dýchaním na senzor vľhkosti/.

 

Typická chyba, ktorej sa treba vyhnúť!


V rodinných domoch sa často stáva, že sa odvádzaný vzduch vháňa do nevykurovaného podkrovia alebo priamo do podkrovného priestoru. V tomto prípade je počas zimy sa múže vyzrážať horúci a vlhký vzduch z odpadového vzduchu vo ventilačnom potrubí. To má veľmi nepríjemné následky: napríklad. kondenzát odkvapkáva zo stropného ventilátora, ventilátor sa pokazí , stena v prostredí ventilátora je porušená.

Ako sa chránime pred zrážaním pár?


Odpoveď je izolovať, izolovať a izolovať! Náše potrubie ktorý beží v nevykurovanej miestnosti, musí byť dostatočne izolované, aby nemohol kondenzovať pary na stene vetracieho potrubia. Ak si chcete byť istí, môžete tiež nainštalovať odtok kondenzátu do zvislého potrubia, ktoré zachytáva všetku vytvorenú kondenzovanú vodu.Kondenzačné jímky


DÔLEŽITÉ: Ventilátory do kúpeľne s guľôčkovými ložiskami možno inštalovať aj do stropov. Ventilátory s klznými ložiskami sa však môžu montovať len na bočnú stenu.