Ventilátory do kúpeľne aj domové ventilátory tiež ventilátory do kúpeľne s časovým dobehom,ventilátory na stenu,ventilátory do stropu,axiálne ventilátory,radiálne ventilátory,ventilátory do potrubia,ventilátory do stropnu s guličkovým ložiskom, ventilátory do kúpeľne inteligentné ,ventilátory domové šedé,ventilátory do bytov,ventilátory axiálne so zníženou hlučnosťou,radiálne ventilátory do kuchyne..
Ventilátory do kúpeľne,ventilátory do WC,ventilátory do stropu,ventilátory na stenu:

Prezentačné video firmy BLAUBERG

  • Ventilátory na odsávanie vzduchu z obytných priestorou.Ventilátory :vlastnosti
  • Špeciálne navrhnutý pre odsávacie
  • Nástenná a stropná montáž
  • Jednoduchá inštalácia a údržba
  • Spätný ventil
  • Guličkové ložisko motora
Označenie a funkcie ventilátorov
  • Označenie T Ventilátor je vybavený časovačom  . Po  vypnutí vypínača ventilátor pokračuje v činnosti v lehote od 2 až do 30 minút v závislosti na nastavení časovača. Časovač  /timer/   sa nastavuje otáčaním potenciometra  v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ručičiek pre jej zníženie.
  • Označenie H Ventilátor  je vybavený časovačom a čidlom vlhkosti  .Čidlo vlhkosti  je nastaviteľné  v koncentrácíí z ~ 60% na ~ 90%. Ak úroveň vlhkosti H klesne pod nastavenú hranicu ventilátor pokračuje v činnosti v lehote od 2 až  do 30 minút v závislosti na nastavení na časovači /timer/ Otáčaním ovládacieho gombíka  jednotlivých potenciometrov pre / časovač T a H pre snímač vlhkosti/  v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie a proti smeru hodinových ručičiek pre zníženie nastavenej hodnoty. .
                                                              Pre otvorenie podkategoríí kliknite na obrázok

Ventilátory do kúpeľne Blauberg

Upresniť vyhľadávanie